Kinderopvang en BSO

Het Vlinderhuis biedt kinderopvang aan voor kinderen van 0 t/m 12 jaar in huiselijke sfeer. Het Vlinderhuis is een gezellige, veilige en vertrouwde plek waar uw kind zich thuis zal voelen. Het bevindt zich in de kindvriendelijke buurt De Maten te Kampen en is erkend en geregistreerd bij het landelijk register van de kinderopvang. Het Vlinderhuis werkt samen met gastouderbureau Tante Vroesh.

Het Vlinderhuis staat ook open voor kinderen met een extra zorgvraag, zoals autisme,  ADHD of een verstandelijke beperking. Deze kinderen vragen specialistische opvang en Het Vlinderhuis kan deze op professionele wijze aanbieden. 

De wijze waarop Het Vlinderhuis dit doet, staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Het biedt de GGD, ouders en andere belangstellenden inzicht in het beleid en de werkwijze van Het Vlinderhuis. Het geeft de visie weer van Het Vlinderhuis. Nieuwsgierig naar het pedagogisch beleidsplan? Deze is op te vragen via het contact formulier.

Bij Het Vlinderhuis hoeft u niet voor complete dagdelen te betalen. Het uurtarief voor reguliere opvang door de week bedraagt 5,18 euro per uur en in het weekend 6,22 euro per uur. Het uurtarief voor flexibele opvang door de week bedraagt 6,22 euro per uur en in het weekend 6,73 per uur. Dit is exclusief voeding en verzorgingsproducten.

Afhankelijk van uw inkomen krijgt u kinderopvangtoeslag. Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt, ontvangt u van de belastingdienst maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage. Daarnaast betaald u maandelijkse administratiekosten aan het gastouderbureau.

 

Spelenderwijs leren met Kiki

Het Vlinderhuis werkt met het veelzijdige voorschoolse educatie programma Kansen in Kinderen (Kiki). Kiki is een beer die in Het Vlinderhuis woont en samen met de kinderen allerlei avonturen beleeft. Er wordt een gevarieerd activiteitenaanbod aangeboden, waardoor het kind gestimuleerd wordt in alle ontwikkelingsgebieden. Het gaat hierbij om de volgende ontwikkelingsgebieden:

- taalontwikkeling (beginnende geletterdheid en woordenschat)
- beginnende rekenvaardigheid (leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte  en tijd)
- motorische ontwikkeling (grove-, fijne- en sensomotoriek)
- sociaal- emotionele ontwikkeling (zelfstandigheid stimuleren, zelfvertrouwen ontwikkelen en samen spelen en werken)

Dit stimuleren gebeurt op een speelse manier die past in de belevingswereld van het kind. Het hele jaar rond wordt er gewerkt met thema's. De ruimte wordt ingericht volgens het thema en al werkende komen er werkjes, woordkaarten en spullen te staan die te maken hebben met het thema. Daarna volgen er leuke en uitdagende activiteiten zoals knutselen, muziek, kinderyoga, dans, verhalen en spel. Doordat de kinderen bezig zijn met de thema's leren ze over de wereld om hen heen.

 

Gezonde voeding

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van je kind. Daarom volgt Het Vlinderhuis de adviezen  voor de kinderopvang van het Voedingscentrum. Dit betekent dat Het Vlinderhuis:

  • Vooral producten uit de Schijf van Vijf aanbiedt.
  • De hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet die kinderen binnenkrijgen beperkt, en zorgt dat ze voldoende vezels binnenkrijgen.
  • Feestjes gezond vieren. De traktaties klein en niet te calorierijk maken. Niet-eetbare traktaties zijn een leuk alternatief.
  • Zich houdt aan vaste eetmomenten, waarbij er rustig aan tafel gegeten wordt.
  • Voor baby’s een eigen voedingsschema gebruikt, dat met de ouders/verzorgers afgestemd wordt. Dit geldt ook voor de eerste hapjes.

Nieuwsgierig naar het hele voedingsbeleid? Deze is op te vragen via het contact formulier.